CLOUD SINGAPORE #1A
120,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 1 Core
 • RAM: 1 GB
 • Disk: 30 GB SSDNVMe
 • IPv4: 1 IP Private Singapore
 • Bandwidth: 1 Gbps
 • Ethernet Port: Unlimited
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Singapore PTE. LTD

Dùng thử ngay

Mua VPS ngay

CLOUD SINGAPORE #2A
159,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 1 Core
 • RAM: 2 GB
 • Disk: 30 GB SSDNVMe
 • IPv4: 1 IP Private Singapore
 • Bandwidth: 1 Gbps
 • Ethernet Port: Unlimited
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Singapore PTE. LTD

Dùng thử ngay

Mua VPS ngay

CLOUD SINGAPORE #3A
179,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 2 GB
 • Disk: 30 GB SSDNVMe
 • IPv4: 1 IP Private Singapore
 • Bandwidth: 1 Gbps
 • Ethernet Port: Unlimited
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Singapore PTE. LTD

Dùng thử ngay

Mua VPS ngay

CLOUD SINGAPORE #4A
289,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 50 GB SSDNVMe
 • IPv4: 1 IP Private Singapore
 • Bandwidth: 1 Gbps
 • Ethernet Port: Unlimited
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Singapore PTE. LTD

Mua VPS ngay

CLOUD SINGAPORE #5A
319,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 50 GB SSDNVMe
 • IPv4: 1 IP Private Singapore
 • Bandwidth: 1 Gbps
 • Ethernet Port: Unlimited
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Singapore PTE. LTD

Mua VPS ngay

CLOUD SINGAPORE #6A
559,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 8 GB
 • Disk: 90 GB SSDNVMe
 • IPv4: 1 IP Private Singapore
 • Bandwidth: 1 Gbps
 • Ethernet Port: Unlimited
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Singapore PTE. LTD

Mua VPS ngay

CLOUD SINGAPORE #7A
629,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 8 GB
 • Disk: 90 GB SSDNVMe
 • IPv4: 1 IP Private Singapore
 • Bandwidth: 1 Gbps
 • Ethernet Port: Unlimited
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Singapore PTE. LTD

Mua VPS ngay

CLOUD SINGAPORE #8A
1,099,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16 GB
 • Disk: 90 GB SSDNVMe
 • IPv4: 1 IP Private Singapore
 • Bandwidth: 1 Gbps
 • Ethernet Port: Unlimited
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Singapore PTE. LTD

Mua VPS ngay

CLOUD SINGAPORE #9A
1,999,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 32 GB
 • Disk: 240 GB SSDNVMe
 • IPv4: 1 IP Private Singapore
 • Bandwidth: 1 Gbps
 • Ethernet Port: Unlimited
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Singapore PTE. LTD

Mua VPS ngay