CLOUD VPS VIỆT NAM #1
96,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 1 Core
 • RAM: 1 GB
 • Disk: 30 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: FPT HN, FPT HCM, VNPT HN

Dùng thử ngay

Mua VPS ngay

CLOUD VPS VIỆT NAM #2
149,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 1 Core
 • RAM: 2 GB
 • Disk: 30 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: FPT HN, FPT HCM, VNPT HN

Dùng thử ngay

Mua VPS ngay

CLOUD VPS VIỆT NAM #3
179,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 2 GB
 • Disk: 30 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: FPT HN, FPT HCM, VNPT HN

Dùng thử ngay

Mua VPS ngay

CLOUD VPS VIỆT NAM #4
269,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 30 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: FPT HN, FPT HCM, VNPT HN

Mua VPS ngay

CLOUD VPS VIỆT NAM #5
299,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 30 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: FPT HN, FPT HCM, VNPT HN

Mua VPS ngay

CLOUD VPS VIỆT NAM #6
479,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 8 GB
 • Disk: 60 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: FPT HN, FPT HCM, VNPT HN

Mua VPS ngay

CLOUD VPS VIỆT NAM #7
569,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 8 GB
 • Disk: 90 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: FPT HN, FPT HCM, VNPT HN

Mua VPS ngay

CLOUD VPS VIỆT NAM #8
859,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16 GB
 • Disk: 90 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: FPT HN, FPT HCM, VNPT HN

Mua VPS ngay

CLOUD VPS VIỆT NAM #9
1,519,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 32 GB
 • Disk: 240 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: FPT HN, FPT HCM, VNPT HN

Mua VPS ngay