CLOUD VPS VIỆT NAM GPU #1
379,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 60 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: 1 GB
 • Nhà cung cấp: FPT HN
 • VRam: 1 GB

Dùng thử ngay

Mua VPS ngay

CLOUD VPS VIỆT NAM GPU #2
669,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 8 GB
 • Disk: 90 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: 1 GB
 • Nhà cung cấp: FPT HN
 • VRam: 1 GB

Mua VPS ngay

CLOUD VPS VIỆT NAM GPU #3
1,049,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16 GB
 • Disk: 120 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: 2 GB
 • Nhà cung cấp: FPT HN
 • VRam: 2 GB

Mua VPS ngay

CLOUD VPS VIỆT NAM GPU #4
1,899,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 32 GB
 • Disk: 240 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: 4 GB
 • Nhà cung cấp: FPT HN
 • VRam: 4 GB

Mua VPS ngay

CLOUD VPS VIỆT NAM GPU #5
3,799,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 32 Cores
 • RAM: 64 GB
 • Disk: 480 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Việt Nam
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: 8 GB
 • Nhà cung cấp: FPT HN
 • VRam: 8 GB

Mua VPS ngay