CLOUD ITALIA #1A
99,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 1 Core
 • RAM: 1 GB
 • Disk: 30 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Italia
 • Bandwidth: 1 Gbps - Unlimited
 • Ethernet Port:
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp:
Hết hàng

CLOUD ITALIA #2A
119,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 1 Core
 • RAM: 2 GB
 • Disk: 30 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Italia
 • Bandwidth: 1 Gbps - Unlimited
 • Ethernet Port:
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp:
Hết hàng

CLOUD ITALIA #3A
159,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 2 GB
 • Disk: 30 GB
 • IPv4: 1 IP Private Italia
 • Bandwidth: 1 Gbps - Unlimited
 • Ethernet Port:
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp:
Hết hàng

CLOUD ITALIA #4A
239,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 60 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Italia
 • Bandwidth: 1 Gbps - Unlimited
 • Ethernet Port:
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp:
Hết hàng

CLOUD ITALIA #5A
319,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 60 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Italia
 • Bandwidth: 1 Gbps - Unlimited
 • Ethernet Port:
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp:
Hết hàng

CLOUD ITALIA #6A
399,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 8 GB
 • Disk: 90 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Italia
 • Bandwidth: 1 Gbps - Unlimited
 • Ethernet Port:
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp:
Hết hàng

CLOUD ITALIA #7A
559,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 8 GB
 • Disk: 90 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Italia
 • Bandwidth: 1 Gbps - Unlimited
 • Ethernet Port:
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp:
Hết hàng

CLOUD ITALIA #8A
799,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16 GB
 • Disk: 120 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Italia
 • Bandwidth: 1 Gbps - Unlimited
 • Ethernet Port:
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp:
Hết hàng

CLOUD ITALIA #9A
1,359,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 16 Cores
 • RAM: 32 GB
 • Disk: 240 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Italia
 • Bandwidth: 1 Gbps - Unlimited
 • Ethernet Port:
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp:
Hết hàng